Zwierzęta wodne – owady i inni mieszkańcy rzek, zbiorników wodnych oraz ich brzegów.

Żeby świadomie i skutecznie stosować metodę muchową, wędkarz powinien wejść na dłuższą chwilę do „świata” zwierząt. Chodzi o to żeby zrozumieć procesy, które tam zachodzą. Najważniejsze są dla nas owady wodne.

Nie sposób w tak krótkim tekście zamieścić wszystkie rzędy organizmów, które prowadzą życie związane z wodą. Wymieniamy tylko te, które z punktu widzenia wędkarza muchowego mają jakieś znaczenie – oczywiście pokażemy jak wygląda chruścik ;-).

Zapoznajcie się z listą rzędów i gromad oraz rzućcie okiem na zdjęcia.

Owady powiązane z wodą, mające wielkie znaczenie dla wędkarza muchowego.

 • Jętki (Ephemeroptera)
 • Chruściki (Trichoptera)
 • Widelnice (Plecoptera)
 • Ważki (Odonata)
 • Muchówki (Diptera)
 • Wieloskrzydłe (Megaloptera)

Inne owady wodne

 • Chrząszcze wodne (Coleoptera)
 • Pluskwiaki wodne (Hemiptera)

Inne organizmy wodne

 • Ryby (Pisces)
 • Minogi (Petromyzontiformes)
 • Pijawki (Hirudinea)
 • Skorupiaki (Crustacea)
 • Płazy (Amphibia)

Owady i inne organizmy występujące nad wodami (takie których cykl życia nie jest bezpośrednio związany z wodą)

 • Błonkówki (Hymenoptera)
 • Prostoskrzydłe (Orthoptera)
 • Ssaki (Mammalia)
Owady i inni mieszkańcy rzek-1

Jętka górska (Ephemera danica). W Polsce nazywana „Majówką”. Za wielką wodą mówią na nią „Green Drake”.

Owady i inni mieszkańcy rzek-2

Jętka Ecdyonurus torrentis, często mylona z wymarłą już prawie Rhithrogena germanica czyli popularną March Brown.

Owady i inni mieszkańcy rzek-3

Jętka z rodzaju Baetis.

Owady i inni mieszkańcy rzek-4

Larwa jętki z rodziny Heptageniide.

Owady i inni mieszkańcy rzek-5

Chruścik.

Owady i inni mieszkańcy rzek-6

Larwa chruścika, poproszona przez nas o chwilowe opuszczenie domku.

Owady i inni mieszkańcy rzek-7

Widelnica

Owady i inni mieszkańcy rzek-8

Larwa widelnicy z rodziny Perla.

Owady i inni mieszkańcy rzek-9

Widelnica, wersja mini. Taniopteryx nebulosa.

Owady i inni mieszkańcy rzek-10

Larwa ważki różnoskrzydłej.

Owady i inni mieszkańcy rzek-11

Ważka równoskrzydła (Damsel).

Owady i inni mieszkańcy rzek-12

Ważka różnoskrzydła (Dragon).

Owady i inni mieszkańcy rzek-13

Muchówka (Midge).

Owady i inni mieszkańcy rzek-14

Żylenica nadwodna. Przedstawicielka rzędu Megaloptera. Bardzo często mylona z Chruścikiem.

Owady i inni mieszkańcy rzek-15

Larwa chrząszcza wodnego, Pływaka Żółtobrzeżka.

Owady i inni mieszkańcy rzek-16

Pluskwiak wodny z rodziny Aphelocheiridae.

Owady i inni mieszkańcy rzek-17

Śliz pospolity.

Owady i inni mieszkańcy rzek-18

Kiełż zdrojowy (Gammarus pulex). Mini krewetka naszych rzek.

Owady i inni mieszkańcy rzek-19

Przedstawiciel płazów. Ropucha.

Owady i inni mieszkańcy rzek-20

Błonkówka.